Prijímacie kritériá a proces

Vyplnený Vstupný formulár zašlite škole e-mailom alebo ho jednoducho vyplňte online. Tento formulár nám pomôže vybaviť Vašu žiadosť a zabezpečiť, aby ste pri návšteve našej školy dostali relevantné informácie. 

Vaše otázky ohľadom štúdia na našej škole a prijímacieho procesu môžete posielať na emailovú adresu admissions@cambridgeschool.eu. Pre tých z Vás, ktorí majú radšej osobný rozhovor, sme k dispozícii na telefónnom čísle +421 907 150 643. Pani Ivana Labajová, ktorá je zodpovedná za prijímanie nových študentov, Vám rada dohodne návštevu školy. Na to, aby Vám vedela odpovedať na Vaše otázky, ale bude potrebovať základné údaje o Vašom dieťati, ktorú sú požadované aj vo vstupnom formulári. 

Kritériá prijatia 

Na prijatie nového žiaka nemáme stanovené presné fixné kritériá; každé dieťa posudzujeme individuálne. Snažíme sa urobiť všetko preto, aby sme nových študentov zaradili do tried, o ktorých sme presvedčení, že v nich budú najlepšie prosperovať. 

Vo všeobecnosti sa pozeráme na vek dieťaťa, koľko rokov školskej dochádzky má za sebou, a na jeho úroveň angličtiny a matematiky. Tabuľku zobrazujúcu štandardný vek dieťaťa v jednotlivých ročníkoch nájdete v našich príručkách tu

Miesto novému žiakovi ponúkneme len v prípade, ak sme presvedčení o tom, že naša škola je pre neho to správne miesto, a že žiak zapadne do školskej komunity. Ponuku môže urobiť len riaditeľ školy písomnou formou.  

Výsledky prijímacích skúšok do gymnázia pre školský rok 2018/19, ktoré sa uskutočnili dňa 11. apríla 2018 o 8:30 hod v priestoroch školy nájdete na odkaze nižšie.

Výsledky prijímacích skúšok

Why do Admissions Officers rate Cambridge so highly? 

 

  Podmienky a kritériá prijatia do 1. ročníka 2019/2020

Kalendár

Novinky

LETNÉ PRÁZDNINY

30. august - Úvodný deň pre nových žiakov Y2

2. september - Začiatok šk. roka o 8:30