Vstupný formulár

Prosím vyplňte Vstupný formulár a pošlite ho do školy ešte pred Vašou prvou návštevou. Tieto informácie nám pomôžu naplánovať stretnutie tak, aby ste videli správne priestory, stretli príslušných ľudí, a dostali čo najrelevantnejšie informácie pre Vaše dieťa. Formulár nám prosím pošlite emailom na admissions@cambridgeschool.eu, poštou na adresu školy alebo vyplňte online nižšie.

  Stiahnite si vstupný formulár. docx

  Stiahnite si vstupný formulár .pdf

 

Vstupný Formulár

INFORMÁCIE O ŠTUDENTOVI

INFORMÁCIE O KONTAKTNEJ OSOBE

ĎALŠIE INFORMÁCIE

* povinný údaj

V súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, dávam Súkromnej spojenej škole Cambridge International School súhlas so spracovaním uvedených osobných údajov na účely spojené so vzdelávaním, jeho administráciou a súvisiacich záležitostí. Beriem na vedomie, že spracované údaje budú archivované a likvidované v súlade s platnými právnymi predpismi.Kalendár

Novinky

24. máj - Medzinárodný deň

30. máj - Poobedie umenia a hudby

4. jún - Cambridge Challenge Award 2019

13. jún - Ice cream Sale

14. jún - Športový deň pre prvý stupeň

21. jún - Športový deň pre druhý stupeň