Školské poplatky

Ročné školné pre školský rok 2018/2019 je nasledovné:

 

€ ročne

€ mesačne
(10 rovnakých splátok)
Year 2 až 6 Key Stages 1 & 2  11 500 € 1 150 €
Year 7 až 11 Key Stages 3 & 4 12 500 € 1 250 €
Year 12 až 13  Key Stage 5 13 750 € 1 375 €
 

Školné je spojené s jednorazovým poplatkom za podanie žiadosti vo výške 200 €. 

Povinné časti školského programu nie sú spojené so žiadnym ďalším poplatkom. Bezplatne tiež poskytujeme širokú ponukú doplnkových aktivít ako napr. družina či poobedňajšie kluby. Škola si neúčtuje daň z kapitálových výnosov či poplatky za používanie budovy.

Uvedené ceny zahŕňajú:

  • školné,
  • desiatu a olovrant,
  • školský obed,
  • učebnice (ktoré musia byť vrátené v dobrom stave po použití),
  • pracovné zošity a notesy,
  • niektoré výlety, ktoré sú súčasťou školského vzdelávacieho programu a extrakurikulárne aktivity.

Škola zamestnáva odborných učiteľov angličtiny ako druhého jazyka na plný úväzok. Intenzívna výučba angličtiny, pomoc pri vzdelávaní detí s osobitnými potrebami a služby pedagogickej psychológie sú poskytované bezplatne. 

Zľavy za predčasnú úhradu

Ak je platba za rok uhradená v plnej výške do 30. júna aktuálneho školského roka, ponúkame zľavu 2 %.