Štipendiá

Štipendium od Cambridge International School a J&T Banky 

V spolupráci s J&T Bankou prinášame štipendiá pre akademicky silných študentov vo veku od 13 (?) do 16 rokov s dobrou úrovňou angličtiny, ktorých rodičia by si nemohli dovoliť zaplatiť školné. Platnosť štipendií je 2 roky, počas ktorých 25 % až 100 % nákladov na štúdium hradí Cambridge International School spolu s J&T Bankou. V prípade, že si študent udrží vysoký akademický štandard počas celého štúdia, ponúkame predĺženie platnosti štipendia na celú dĺžku štúdia. Študenti, ktorí to potrebujú, získajú bezplatne dodatočnú pomoc s angličtinou, buď individuálne, alebo v malých skupinkách.

Vybratých študentov zaradíme do našich „Year 9“ až „Year 11“ tried, kde budú študovať v Cambridge IGCSE, AS a A Level kurzoch. Študenti majú k dispozícii 10 štipendií, ktoré ponúkneme na základe výsledkov výberových kritérií, overených príjmov rodičov a dostupných miest v danej triede. Vybraných uchádzačov pozveme na interview do školy, kde ich učitelia otestujú z predmetov Angličtina a Matematika. 

Ak máte záujem o štipendium na Cambridge International School, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu a vyplňte formulár, ktorý vám dáme k dispozícii. Vaše žiadosti posielajte na adresu admissions@cambridgeschool.eu a do predmetu správy napíšte "Štipendium". Požadujeme tiež referencie od súčasnej školy žiadateľa. 

Veľa štastia!

Kalendár

Novinky

LETNÉ PRÁZDNINY

30. august - Úvodný deň pre nových žiakov Y2

2. september - Začiatok šk. roka o 8:30