Príďte navštíviť medzinárodnú školu s učebnými osnovami z Univerzity Cambridge a s individuálnym prístupom k žiakom.

Prihlasovací formulár

Otvorené dopoludnie pre budúcich prvákov

23. mája 2024

Pozývame rodičov a budúcich študentov 1. ročníka na otvorené dopoludnie vo štvrtok 23. mája, ktoré začína privítaním o 8:15.

Podujatie je vynikajúcou príležitosťou pre rodičov a budúcich prvákov, aby spoznali našich úžasných učiteľov a študentov a dozvedeli sa o živote na našej škole.

Čo môžete očakávať:

  • Stretnutie s riaditeľom školy a zástupcami prvého stupňa.
  • Otvorené hodiny angličtiny/fonetiky, matematiky, vedy, projektového vyučovania (PBL) a slovenčiny.
  • Prehliadku školy a nášho moderného vybavenia.

Otvorené dopoludnie je tiež skvelou príležitosťou dozvedieť sa viac o prijímacom konaní a dostupných miestach na našej škole.

Tešíme sa, že Vás privítame v CIS a veríme, že sa Vám u nás bude páčiť!

Rodičom a ich deťom odporúčame prísť v predstihu, v čase do 8:15.

Dieťa
Rodič / Kontakt
Beriem na vedomie, že Súkromná spojená škola Cambridge International School ako prevádzkovateľ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „Zákon o ochrane OU“) spracúva v súlade s § 13 ods. 1 pís. b) Zákona o ochrane osobných údajov osobné údaje žiaka a jeho zákonných zástupcov poskytnutých Prevádzkovateľovi v súvislosti so Vstupným formulárom. Informácie podľa § 19 Zákona o ochrane osobných údajov s poučením o právach dotknutej osoby podľa Zákona o ochrane osobných údajov sú obsiahnuté v prílohe č. 1 tohto Vstupného formulára.