Jedinečná príležitosť stať sa súčasťou novej triedy Year 6

  • Trieda Year 6 (slovenský 5. ročník) je posledným ročníkom v CIS na 1. stupni (Primary) a ideálnym časom na prípravu Vášho dieťaťa na stredoškolské (11-18 ročné) a vysokoškolské štúdium.
  • Zápis do Year 6 na budúci akademický rok je otvorený pre deti narodené v rokoch 2013/2014. 
  • Ponúkame Vám možnosť dohodnúť si individuálnu prehliadku školy a skúšobný deň v CIS.
  • Ponúkame tiež nezáväzný prijímací pohovor, v ktorom zhodnotíme úroveň angličtiny, akademický potenciál a individuálne záujmy dieťaťa.

Štúdium na našej škole otvorí dvere Vášmu dieťaťu k nasledujúcim príležitostiam:

  • Moderná medzinárodná škola s učebnými osnovami z Cambridgeského vzdelávacieho programu. 
  • 100% úspešnosť pri uchádzaní sa o štúdium na zahraničných univerzitách na celom svete.
  • Osobný prístup ku každému študentovi s podporným tímom špecializovaných asistentov pre študentov s individuálnymi študijnými potrebami.
  • Inovatívne projektovo zamerané vyučovanie, ktoré rozvíja znalosti a zručnosti pre reálny život.
  • Skvelá lokalita s moderne vybavenými učebňami pre vedu, umenie a šport.
  • Celodenná strava, učebnice a školské výlety zahrnuté v cene školného spolu so starostlivosťou o študentov od 7.30 do 17.00 hod.

Miesta v novej triede sa rýchlo zapĺňajú, preto neváhajte a kontaktujte nás ešte dnes.

Ak máte záujem o túto špeciálnu príležitosť, prosím, zaregistrujte sa vyplnením prihlasovacieho formulára.

Dodatočné otázky týkajúce sa zápisu a štúdia na našej škole nám môžete poslať na adresu admissions@cambridgeschool.eu alebo nám zavolajte na +421 907 150 643.