Čím je Cambridge International School výnimočná?

Štúdium na našej škole otvorí dvere Vášmu dieťaťu k nasledujúcim príležitostiam:

 • Moderná medzinárodná škola s učebnými osnovami z Cambridgeského vzdelávacieho programu. 
 • 100% úspešnosť pri uchádzaní sa o štúdium na zahraničných univerzitách na celom svete.
 • Osobný prístup ku každému študentovi s podporným tímom špecializovaných asistentov pre študentov s individuálnymi študijnými potrebami.
 • Inovatívne projektovo zamerané vyučovanie, ktoré rozvíja znalosti a zručnosti pre reálny život.
 • Profesionálny medzinárodný tím učiteľov.
 • Príjemné a podporujúce prostredie propagujúce diverzitu.
 • Skvelá lokalita s moderne vybavenými učebňami pre vedu, umenie a šport.
 • Celodenná strava, učebnice a školské výlety zahrnuté v cene školného spolu so starostlivosťou o študentov od 7.30 do 17.00 hod.

Máme pre Vaše dieťa jedinečnú príležitosť stať sa súčasťou novej triedy Year 6 v školskom roku 2023/24

 • Trieda Year 6 (slovenský 5. ročník) je posledným ročníkom v CIS na 1. stupni (Primary) a ideálnym časom na prípravu Vášho dieťaťa na stredoškolské (11-18 ročné) a vysokoškolské štúdium.
 • Zápis do Year 6 na budúci akademický rok je otvorený pre deti narodené v rokoch 2013/2014. 
 • Ponúkame Vám možnosť dohodnúť si individuálnu prehliadku školy a skúšobný deň v CIS.
 • Ponúkame tiež nezáväzný prijímací pohovor, v ktorom zhodnotíme úroveň angličtiny, akademický potenciál a individuálne záujmy dieťaťa.
 • Miesta v novej triede sa rýchlo zapĺňajú, preto neváhajte a kontaktujte nás ešte dnes.

Ak máte záujem o túto špeciálnu príležitosť, zaregistrujte sa vyplnením prihlasovacieho formulára.

Otázky týkajúce sa zápisu a štúdia na našej škole nám môžete poslať na adresu admissions@cambridgeschool.eu alebo nám zavolajte na +421 907 150 643.

Registrácia pre školský rok 2023/24 sa končí 17. februára, tak si ju nenechajte ujsť.