Firouzeh Adl

Librarian

Firouzeh získala diplom z učiteľstva angličtiny ako druhého jazyka a po skončení štúdia učila 12 rokov. Okrem vyučovania pracovala 10 rokov ako administratívna asistentka v medzinárodných organizáciách a viac ako 10 rokov aj ako knihovníčka. Prirodzene ju preto baví čítanie. Verí, že existuje mnoho spôsobov, ako obohatiť svet dieťaťa a vlastný svetonázor, a že láska ku knihám je tá najlepšia. Slovami kultového Roalda Dahla, autora fantasy románu Charlie a továreň na čokoládu, Firouzeh nás všetkých prosí: „Prosím, prosím, modlime sa, aby ľudia odložili svoje televízie a nahradili ich krásnou poličkou plnou kníh”. Firouzeh je kľúčovou súčasťou a do CIS prináša hodnotu kníh, výskum a celoživotnú zvedavosť.