Lucia Pauková

Vedúca pre slovenskú administratívu a dodržiavanie súladu s predpismi

Lucia vyštudovala učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry na Univerzite Komenského v Bratislave. Po ukončení štúdia začala pracovať na Cambridge International School, kde učí slovenčinu študentov v 6. až 13. ročníku. Hovorí: „V CIS sa mi veľmi páči medzinárodné prostredie, ktoré mi dáva príležitosť spoznať rôzne kultúry. Prácou so študentmi na škole akou je CIS som získala cenné skúsenosti a učenie tu si naplno užívam.“ Okrem toho je Lucia zodpovedná za oficiálne slovenské vysvedčenia a za archiváciu akademických záznamov študentov v našom digitálnom administratívnom systéme, ako aj za správu všetkých miestnych vzdelávacích systémov v rámci jej kompetencie vedúcej slovenskej administratívy a dodržiavania súladu s predpismi.