Učitelia druhého stupňa a strednej školy

Zuzana Roby

Triedna učiteľka Y12ZR a učiteľka ekonómie

Leanne McNamara

Učiteľka humanitných vied a koordinátorka pre nižšie ročníky druhého stupňa