Augustína Tutková

Teacher of EAL

Augustína študovala na Univerzite Komenského v Bratislave, kde získala magisterský titul z anglického jazyka a literatúry a slovenského jazyka a literatúry. Neskôr pokračovala v doktorandskom štúdiu v odbore prekladateľstvo. Po ukončení štúdií odišla do Londýna, kde niekoľko rokov pracovala ako učiteľka KS1 (výučba 5 – 7-ročných) na rôznych základných školách a získala QTS (status kvalifikovaného učiteľa). Miluje učiteľstvo angličtiny, fonetiky a matematiky, a dobre rozumie prechodu medzi materskou školou a prvými ročníkmi základnej školy. Do školy nastúpila v roku 2020 ako triedna učiteľka 2. ročníka a teší sa na ďalší šťastný a plodný rok v CIS. Augustína má rada turistiku, jazdu na koni, spev a poéziu, ako aj cestovanie a spoznávanie rôznych kuchýň.