Fionn O'Suilleabhain

Teacher of Science

Fionn pochádza z Írska a pred dokončením PGCE (nadstavbového štúdia pedagogiky) na Univerzite v Manchestri sa rozhodol študovať teoretickú fyziku na University of Glasgow. Vyučoval na štátnych a súkromných školách po celom Anglicku a so študentmi zdieľal svoju vášeň pre fyziku a matematický svet. To ho viedlo k navrhnutiu rozšírených vzdelávacích programov pre študentov, aby tak lepšie pochopili súvislosti medzi jednotlivými predmetmi a vedeli tieto učebné stratégie použiť pri samoštúdiu. Jeho najväčšími záľubami je čítanie historických kníh a hranie írskych športov, ako je galský futbal, hurling a one-wall handball (loptová hra) v rámci celej Európy.