Lukáš Dorušinec

Teacher of Slovak

Lukáš získal magisterský titul zo slovenského jazyka a literatúry a nemeckého jazyka a literatúry na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Po ukončení štúdia a pobyte v Nemecku pôsobil desať rokov ako stredoškolský učiteľ. Počas tohto obdobia absolvoval niekoľko rôznych špecializačných školení vrátane prvej atestácie a bol zodpovedný za odbornú úroveň výučby všeobecno-vzdelávacích predmetov. Pri výučbe jazyka sa zameriava na analýzu textov a sebavyjadrovanie študentov. Popri práci učiteľa sa zaujíma aj o legislatívu a školské informačné systémy, vo voľnom čase sa Lukáš venuje fitness a rád pozerá filmy. Študent, ktorý sa neustále zlepšuje, je pre neho hlavným obrazom úspešnej práce učiteľa.