Regina Bitter Koncz

Teacher of German/ EAL/ Cover

Regina získala titul z učiteľstva anglického jazyka a literatúry. Absolvovala bakalársky aj magisterský študijný program na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Zaoberala sa výučbou všeobecnej a obchodnej angličtiny v rôznych spoločnostiach a inštitúciách. Regina získala relevantné skúsenosti so študentmi základných a stredných škôl, pretože štyri letá strávila ako vedúca tábora pre mládež, vedúca tímu a nakoniec aj ako koordinátorka v dvoch prestížnych medzinárodných jazykových školách na Malte. Vo voľnom čase sa venuje rôznym druhom outdoorových aktivít, ako napríklad dlhým prechádzkam, pešej turistike alebo plávaniu a taktiež rada cestuje.