Eva Miškolci

Playground Assistant

Eva nastúpila do CIS tento rok a je veľmi rada, že môže pracovať v nadnárodnom tíme a prostredí. Vyštudovala učiteľstvo výtvarnej výchovy na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, čím nadviazala na vášeň svojej rodiny pre umenie. Už viac ako sedem rokov pracuje s ľuďmi v Anglicku na rôznych pozíciách. V minulosti pracovala vo viacerých materských a základných školách, preto má veľmi dobré znalosti o správaní a potrebách detí. Eva je priateľská a nenáročná. Jej cieľom je vytvoriť pre deti bezpečné a zaujímavé prostredie, pričom ich bezpečnosť je jednou z jej hlavných priorít. Vo voľnom čase rada maľuje, navštevuje galérie a múzeá, cestuje a spoznáva nové miesta a kultúry. Tiež si rada prečíta dobrú knihu a vypočuje dobrú hudbu.