Stefen Myles

Year 3 Class Teacher / Lower Primary Phase Coordinator

Stefen vyštudoval anglickú literatúru a učiteľstvo na Keele University. Po ukončení štúdia sa presťahoval do Londýna, aby získal postgraduálny certifikát pre základné vzdelávanie (PGCE) na St. Mary’s Twickenham University. Od svojho pobytu v Londýne rozvíjal svoju lásku k učiteľstvu a získal obrovské skúsenosti s prácou v multikultúrnej triede. Neskôr sa presťahoval do Fínska, kde tri roky pracoval ako učiteľ 2. ročníka a využil príležitosť rozvinúť „učenie hrou“. Touto formou učenia zistil, aké dôležité je, aby sa malé deti zabávali aj počas vyučovania. Stefen sa pri vyučovaní riadi zásadou „šťastný žiak je úspešný žiak“. Rád sa venuje takmer každému športu a obzvlášť ho baví gaelský futbal, hurling a futbal.