Príďte navštíviť medzinárodnú školu s učebnými osnovami z Univerzity Cambridge a s individuálnym prístupom k žiakom.

Prihlasovací formulár
Maria Teresa Garcia Diaz

Maria Teresa Garcia Diaz

Teacher of Spanish

María Teresa vyštudovala prekladateľstvo a tlmočníctvo na Universidad de Córdoba v Španielsku v roku 2018 a o rok neskôr ukončila magisterské štúdium v ​​odbore učiteľstvo anglického jazyka a literatúry pre stredné školy na Universidad de Sevilla v Španielsku. Keďže na sebe neustále pracuje, v súčasnosti študuje online magisterské štúdium angličtiny na Universidad de Jaen v Španielsku. Pôsobila ako učiteľka španielčiny a angličtiny v Colegio María Auxiliadora, súkromnej škole v Seville v Španielsku, ako aj učiteľka na voľnej nohe pre študentov rôzneho veku, úrovne a zručností. Sama sa definuje ako „oddaná študentom a vzdelávaniu" a ako osoba, ktorá neustále hľadá inovatívne akademické stratégie a sústredí sa na každý projekt, na ktorom sa zúčastní. Teší sa na to, že študentom CIS dá zo seba to najlepšie a naučí ich pochopiť, aké dôležité je učenie sa cudzích jazykov a zároveň im pomôže mať otvorenú myseľ v dnešnom globálnom svete.

Jack Coop

Jack Coop

Year 2 Class Teacher / Primary English Coordinator

Stefen Myles

Stefen Myles

Year 3 Class Teacher / Lower Primary Phase Coordinator

Orla Flynn

Orla Flynn

Year 5 Class Teacher / Deputy Head of Primary and Upper Primary Phase Coordinator

Laura Hickey

Laura Hickey

Year 6 Class Teacher / Primary Humanities Coordinator