Príďte navštíviť medzinárodnú školu s učebnými osnovami z Univerzity Cambridge a s individuálnym prístupom k žiakom.

Prihlasovací formulár

Druhý stupeň a stredná škola

Sme medzinárodná škola, ktorá ponúka kvalifikácie Cambridgeskej univerzity, študijný program IGCSE a A-Levels. Študenti v Key Stage 3 nasledujú učebné osnovy Cambridge, ktoré prešli niekoľkými úpravami pre náš medzinárodný kontext. Naša škola je taktiež licencovaná Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu čo umožňuje našim študentom ukončiť strednú školu aj so slovenskou maturitou.

Year 7 - 13 (11 až 18 roční)

Študenti druhého stupňa a strednej školy v CIS môžu počas štúdia získať kvalifikáciu zo slovenského národného vzdelávacieho systému aj anglického vzdelávacie modelu IGCSE a AS/ A Level. Preto hodnotenie študentov musí zodpovedať obom týmto odlišným vzdelávacím systémom.

Pomohli sme mnohým našim študentom dostať sa na prestížne svetové univerzity a neustále pracujeme na zlepšovaní kvality vzdelávania na našej škole, aby boli naši absolventi vo svete naďalej úspešní.

Medzinárodné skúšky Cambridge sú súčasťou Cambridgeskej univerzity. Pripravujeme študentov na život a pomáhame im rozvíjať ich zvedavosť a záujem o vzdelávanie. Naše medzinárodné kvalifikácie sú uznávané najlepšími univerzitami a zamestnávateľmi vo svete, vďaka čomu získavajú naši absolventi širokú škálu možností v ich ďalšom vzdelávaní a kariérnom raste. Obsah skúšok vytvorili odborníci z rôznych vedných oblastí a poskytujú študentom pevný základ pre ich ďalší rozvoj. Pripravujeme na budúcnosť takmer milión študentov, pričom spolupracujeme s viac ako 10 000 školami v 160 krajinách sveta. (Cambridge Assessment International Education).

Lower Secondary: Years 7 – 9

Upper Secondary: Year 10 - 11

Upper Secondary: Year 12 - 14

Please note that these may change due to curriculum changes and the learning needs of each class.

Assessment handbooks