Príďte navštíviť medzinárodnú školu s učebnými osnovami z Univerzity Cambridge a s individuálnym prístupom k žiakom.

Prihlasovací formulár

Prvý stupeň

Ročníky 1 až 5 (študenti vo veku 6 až 11 rokov)

 • Používame cambridgeské učebné osnovy určené pre základné školy s kľúčovými predmetmi - anglický jazyk, matematika a prírodné vedy.
 • Anglické učebné osnovy (s vhodnými úpravami, ktoré odrážajú náš medzinárodný charakter a stredoeurópsku polohu), sú základom pre ďaľšie predmety, ako sú geografia, dejepis, hudba, umenie, telesná výchova a počítačové vedy.
 • Nemecký a španielsky jazyk sa vyučuje od 4. ročníka.
 • Naši študenti v ročníkoch 3 až 6 absolvujú Cambridge Progression testy v angličtine a matematike na konci každého školského roka.

Učitelia využívajú širokú škálu stratégií ako sú vedecké výskumy, interaktívne projekty, divadelné aktivity, hry, neformálna komunikácia a outdoorové vyučovanie. Tieto stratégie sú používané v spojení s ďalšími, viac formálnymi metódami v podobe pravopisných cvičení, kvízov, písomnych zadaní a testov. Naši učitelia pripravujú vyučovacie hodiny s využitím rôznych učebných zdrojov zameraných hlavne na inšpirovanie študentov.

Étos

V CIS je našou hlavnou prioritou spokojnosť našich študentov. Chceme, aby študenti prichádzali do školy s úsmevom na tvári a odchádzali nadšení z toho, čo príde. Snažíme sa vytvárať pútavé, bezpečné prostredie, kde sa naši študenti cítia ocenení, rešpektovaní a je o nich postarané. Od každého študenta máme vysoké očakávania a snažíme sa každého jedného vychovávať, povzbudzovať a podnecovať k tomu, aby sa stal tou najlepšou verziou samého seba.

Prostredníctvom našich pravidelných hodín PSHE a školských zhromaždení tvrdo pracujeme na rozvoji porozumenia a používania našich siedmich hodnôt pre žiakov: láskavosť, nezávislosť, zvedavosť, úcta, tvorivosť, odolnosť a reflexia. Veríme, že tieto hodnoty sú nevyhnutné pri formovaní študentov, budú mať pozitívny vplyv v našom neustále sa meniacom svete a študenti sa vďaka nim stanú všestrannými osobnosťami, pripravenými prijať akúkoľvek výzvu, ktorá ich čaká.

Cambridge International School študenti sú:

 • Máme rešpekt voči druhým a tiež porozumenie pre vzájomnú odlišnosť. Sme otvorení a rešpektujeme presvedčenie a kultúru všetkých ľudí. Ceníme si naše prostredie a zveľaďujeme ho.
 • Sme usilovní študenti, ktorí vytrvávajú a podávajú výkony aj počas obdobia výzviev. Máme radi riešenie problémov a hľadanie východísk. Vďaka našej filozofii sa učíme z chýb prostredníctvom spolupráce s ostatnými.
 • Našu kreativitu a predstavivosť využívame na nové nápady a originálnu prácu. Sme prispôsobiví pri rôznorodých situáciách a taktiež pri zmene učebného prostredia.
 • Tešíme sa z otázok a z hľadania odpovedí prostredníctvom vlastnej iniciatívy. Máme radi učenie.
 • Pracujeme nezávisle a individuálne a taktiež preberáme zodpovednosť za výber nášho vzdelávania. Sme si vedomí svojich činov a ich dôsledkov.
 • Staráme sa a pomáhame všetkým členom školy ako aj členom širšej komunity. Sme zdvorilí a ohľaduplní.
 • Uvažujeme o našom učení a našich krokoch. V našom správaní sme vždy zásadní a pozitívni a v komunikácii sa snažíme neustále zlepšovať.