Privítanie

Cambridge International School je poprednou medzinárodnou školou s učebnými osnovami od Cambridgeskej univerzity.

  • poloha v centre Bratislavy;
  • maximálne 18 žiakov v triede;
  • vzdelávanie výhradne v angličtine;
  • priestranné a nové budovy školy.

› viac

Novinky

7. december - Vianočné predstavenie Year 2

12. december - Vianočné predstavenie Year 3,4,5,6

13. - 14. december 15:00-17:00- Doplňujúce voľby členov Rady školy

18 – 19. december - Book Fair

21. December - Posledný deň pred prázdninami

› viac

Referencie

Škola s individuálnym prístupom k žiakom, s výborným študijným programom a úplne odlišným spôsobom výučby ako v bežných školách, žiadne memorovanie a je tu priateľský prístup k študentom...

Cambridge International School sa odlišuje od ostatných škôl pozitívnou motiváciou, prístupom a podporou individuality dieťaťa.“

› viac

Kalendár

Partneri