Príďte navštíviť medzinárodnú školu s učebnými osnovami z Univerzity Cambridge a s individuálnym prístupom k žiakom.

Prihlasovací formulár

Nižšie ročníky 2. stupňa

(Year 7-9)


Zdravotné vyhlásenie

Zdravotné vyhlásenie

Pri vstupe do školy prosíme o vyplnenie tlačiva - Vyhlásenie o bezpríznakovosti.

Pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti” žiaka.

Začiatok školského roka

Začiatok školského roka

Školský rok sa oficiálne začína v pondelok 4. septembra. Školský deň sa začne o 8.00. Je to neoddeliteľná súčasť školského dňa a poskytuje študentom príležitosť stretnúť sa so svojim triednym učiteľom a ubezpečiť sa, že sú pripravení na vyučovanie. Školský deň končí pre všetkých študentov o 15:45.

Krúžky

Krúžky

Ponúkame program mimoškolských aktivít pre Secondary, pre ročníky Year 7 až Year 13. Tieto aktivity budú vedené kvalifikovanými internými a externými učiteľmi, a budú sa konať týždenne od 16.00 do 17.00 hod. so začiatkom v pondelok 8. januára. Krúžky budú prebiehať v desaťtýždňovom bloku aktivít od 8. januára do 22. marca.

Pondelok

Robotics Y10-Y13

X

Utorok

Art Y7-Y13

Choir Y7-Y9

Streda

Film&Photography Y7-Y13

Coding Club Y7-Y13

Štvrtok

Pottery Y7-Y13

Robotics Y7-Y9


Ponúkame aj Secondary aktivity v čase obeda; žiaci sa na ne musia prihlásiť prostredníctvom svojho triedneho učiteľa.

Pondelok

Volleyball Y7-Y8

School Band Y7-Y13

Utorok

Basketball Y10-Y13

Chess Y7-Y10

Streda

Volleyball Y9-Y10

X

Štvrtok

Volleyball Y11-Y13

Spanish Y10-Y11

Piatok

Basketball Y7-Y9

Choir Y7-Y9

Prázdniny

Prázdniny

Pondelok, 4. september

Začiatok semestra o 8:00

Piatok, 15. septemberŠtátny sviatok
Pondelok, 30. október až 3. novemberJesenné prázdniny
Piatok, 17. novemberŠtátny sviatok
Streda, 27. december až 5. januárVianočné prázdniny
Pondelok, 4. marec až 8. marecJarné prázdniny
Štvrtok, 28. marec až 5. aprílVeľkonočné prázdniny
Streda, 1.máj a streda 8. májŠtátny sviatok

Piatok, 30. jún

Koniec semestra o 13.00