Príďte navštíviť medzinárodnú školu s učebnými osnovami z Univerzity Cambridge a s individuálnym prístupom k žiakom.

Prihlasovací formulár

Ročné poplatky pre školský rok 2024/2025

Ak máte záujem dozvedieť sa o voľných miestach v školskom roku 2024/25, kontaktujte, prosím, priamo našu Admissions manažérku (+421 907 150 643, admissions@cambridgeschool.eu).

Year Group*

Euros per year

Euros per month
(10 equal instalments)

Discount**

Years 2-6

15 400 €

1 540 €

15 090 €

Years 7-9

16 500 €

1 650 €

16 170 €

Years 10-11

17 000 €

1 700 €

16 660 €

Years 12-13

18 500 €

1 850 €

18 130 €

Year 14

2 650 €

265 €

2 595 €

* Years 2-6 (1.-5. ročník), Years 7-9 (6.-8. ročník), Years 10-11 (9.-10. ročník), Years 12-13 (11.-12. ročník), Year 14 (maturitný ročník).

**ZĽAVNENÉ ŠKOLNÉ POPLATKY V PRÍPADE JEDNORAZOVEJ ÚHRADY CELOROČNÉHO ŠKOLNÉHO PRED 31 MÁJOM 2024.

Link na platobný kalendár nájdete tu.

Školné je spojené s jednorazovým administratívnym poplatkom za podanie žiadosti a vstupného testovania (pre viac informácii kontaktujte našu Admissions manažérku).

Povinné časti školského programu nie sú spojené so žiadnym ďalším poplatkom. Bezplatne tiež poskytujeme širokú ponuku doplnkových aktivít ako napr. družina či obedňajšie kluby. Škola si neúčtuje daň z kapitálových výnosov či poplatky za používanie budovy.

Uvedené ceny zahŕňajú:

  • školné,
  • desiatu a olovrant,
  • školský obed,
  • učebnice (ktoré musia byť vrátené v dobrom stave po použití),
  • pracovné zošity a notesy,
  • všetky výlety, ktoré sú súčasťou školského vzdelávacieho programu.

Škola na plný úväzok zamestnáva učiteľov angličtiny ako druhého jazyka, učiteľov pre špeciálne vzdelávacie potreby a rovnako aj školského a kariérneho poradcu. Extra hodiny anglického jazyka, podpora pri učení, emocionálne či univerzitné poradenstvo sú poskytované školou bezplatne.

Zľava pri uhradení celého školského roka

Ak je platba za rok uhradená v plnej výške do 31. mája aktuálneho školského roka, ponúkame zľavu 2 %.

Ročník Year 14

Študenti sa môžu do školy vrátiť do ročníka 14 v prípade, že si chcú dokončiť slovenskú maturitu a zopakovať príslušné A-Level skúšky alebo absolvovať ďalšie kurzy. Poskytujeme tiež možnosť pripravovať sa na slovenskú maturitu online prostredníctvom dištančnej výučby. Vstup do ročníka Y14 sa určuje individuálne na základe primeraného štandardu v ročníku Y14 na Cambridge International School.