Príďte navštíviť medzinárodnú školu s učebnými osnovami z Univerzity Cambridge a s individuálnym prístupom k žiakom.

Prihlasovací formulár

Filozofia CIS

UČÍME sa z minulosti, hľadíme do budúcnosti a stále žijeme v prítomnosti.

ZDIEĽAME anglický jazyk a slovenskú kultúru, ale sme vzorom tých najlepších medzinárodných postupov.

SME AMBICIÓZNI a odhodlaní, čo dokazujeme nielen slovami, ale aj našimi činmi.

VERÍME V SAMÝCH SEBA, ale najviac si vážime kvalitu našich vzájomných vzťahov a silu našej komunity.

MÁME DOBRÉ ÚMYSLY, odpúšťame a hľadáme v sebe aj v ostatných len to najlepšie. Naše motto je jednoduché, ale jasné: “Inšpirovať a ašpirovať”.

Do vzdelávania ZAPÁJAME našich študentov a oni sa prepájajú so svetom naokolo. Toto motto dáva zmysel celému nášmu úsiliu.

  • Všetci CIS učitelia ponúkajú všetkým svojim študentom to najlepšie, bez ohľadu na ich vek či schopnosti. Od študentov očakávame, že sa budú snažiť byť tou najlepšou verziou samých seba a naplnia tak svoj potenciál bez ohľadu na svoje zručnosti a záujmy.

Zakladáme si na spolupráci medzi domovom a školou, v rámci ktorej je študent v centre pozornosti, je usmerňovaný, no stále dostatočne sebavedomý na to, aby si uvedomoval svoj vlastný smer.

Učíme sa celý život, a preto naša komunita zastáva vlastnosti, ktorými disponujú vzdelaní ľudia. Patria medzi ne: kreativita, zvedavosť, láskavosť, samostatnosť, rozvážnosť, rešpekt a vytrvalosť. Tieto vlastnosti spolu s našimi hodnotami nám pomáhajú spoločne so študentmi zdolať horu vzdelávania (Learning Mountain) a rozvíjajú v nich zručnosti a postoje potrebné pre ich ďalšiu individuálnu cestu životom.

Sme hrdí na to, že sme jedineční. Sme hrdí na to, že sme rozdielni. Sme hrdí na to, že sme Cambridge International School.

Naša škola má priateľskú a rodinnú atmosféru a ďalej ponúka:

Central Bratislava location

Central Bratislava location

21st century facilities

21st century facilities

Small class size

Small class size

Highly qualified international staff

Highly qualified international staff

English as a primary language

English as a primary language

Outstanding Spanish and German programme

Outstanding Spanish and German programme

Multicultural environment

Multicultural environment

Dedicated team for EAL, SEN and outdoor education

Dedicated team for EAL, SEN and outdoor education

Intensive English as an additional language

Intensive English as an additional language

Náš študijný plán z Cambridgeskej univerzity zaručuje rozsah, hĺbku a vyváženosť:

  • učebné osnovy Cambridge Primary a Secondary 1;
  • Cambridge IGCSE, AS Level a A Level skúšky a diplomy pre 14- až 18-ročných.

Naša škola sa nachádza v lokalite, ktorá je vzdialená len 2 kilometre od centra mesta, a zároveň ponúka čerstvý vzduch Horského parku. Okrem toho sú priestory školy:

Filozofia CIS

Filozofia CIS

Filozofia CIS