Príďte navštíviť medzinárodnú školu s učebnými osnovami z Univerzity Cambridge a s individuálnym prístupom k žiakom.

Prihlasovací formulár

Študijný plán Cambridge International AS & A Level

Year 12 & 13 – Cambridge AS & A Level (17 až 18 roční)

A Level je britský ekvivalent slovenskej maturity (Advanced Level). AS Level (Advanced Subsidiary Level) spolu s A2 sú čiastkové skúšky, ktoré tvoria A Level. AS Level tvorí 50% skúšky A Level a zvyčajne sa končí v priebehu jedného roka. Študenti majú následne viaceré možnosti. Môžu absolvovať AS Level a získať tak samostatnú kvalifikáciu alebo urobia AS Level ako prvú polovicu skúšky A Level, pričom výsledky zo skúšky AS Level si prenesú do kvalifikácie A Level. Niektorí študenti absolvujú všetky A Level skúšky na konci druhého roka.

Skúšky A Level sú vysoko špecializované a študent v nich zvyčajne absolvuje tri predmety. Študenti s vynikajúcimi výsledkami môžu absolvovať štyri až päť predmetov naraz. Je to tzv. „zlatý štandard“ v Cambridge a výsledky týchto skúšok A Level môžu byť pre študenta vstupenkou na univerzity v Európskej únii a inde vo svete. Skúšky A Level sa zvyčajne konajú po 13 rokoch vzdelávania a sú založené na približne 360 hodinách štúdia počas dvoch rokov v rámci jedného predmetu.

V súčasnosti naša škola ponúka kurzy AS/A Level v nasledujúcich predmetoch: umenie a dizajn, biológia, business (obchod), chémia, informatika, ekonómia, anglický jazyk, geografia, história, matematika, fyzika a psychológia.

Predmety

Absolventi A Level sú hodnotení známkami od A* (najlepšia známka) až po E (najnižšia možná známka). Pri AS Level skúškach je študent ohodnotený známkami od A po E. Študenti musia získať v troch predmetoch lepšiu známku ako C, aby boli prijatí na uznávané univerzity vo Veľkej Británii. Pri prijímaní na veľmi populárne kurzy požadujú univerzity od študentov ešte lepšie známky. Napríklad lekárske fakulty vo Veľkej Británii často vyžadujú od študentov známky AAB a prestížne výberové univerzity v Cambridgi a Oxforde požadujú aspoň kombináciu známok A a A *. Dobré známky z A Level môžu byť pre absolventov kľúčom ku všetkým svetovo renomovaným univerzitám.

Viac informácií

Ak sa chcete dozvedieť viac informácií o kvalifikáciách, navštívte webovú stránku Cambridge Assessment International Education.