Príďte navštíviť medzinárodnú školu s učebnými osnovami z Univerzity Cambridge a s individuálnym prístupom k žiakom.

Prihlasovací formulár

Prijímacie kritériá a proces

Prijímací proces

Vyplnený vstupný formulár zašlite škole e-mailom alebo ho jednoducho vyplňte online. Tento formulár nám pomôže vybaviť vašu žiadosť a zabezpečiť, aby ste pri návšteve našej školy dostali relevantné informácie.

Naša prijímacia manažérka Ms Andrea Zákopčanová, ktorá je zodpovedná za prijímanie nových študentov, vám rada odpovie na vaše otázky ohľadom prijímacieho procesu a dohodne si s vami návštevu školy. Na začiatok však bude potrebovať základné údaje o vašom dieťati, ktoré treba vyplniť vo vstupnom online formulári.

Kritériá prijatia

Na prijatie nového žiaka nemáme stanovené presné fixné kritériá; každé dieťa posudzujeme individuálne. Snažíme sa urobiť všetko preto, aby sme nových študentov zaradili do tried, o ktorých sme presvedčení, že v nich budú najlepšie prosperovať.

Pri prijímaní nových študentov zvažujeme vo všeobecnosti vek dieťaťa, počet rokov ukončenej školskej dochádzky v čase prihlásenia a jeho vedomosti z angličtiny. Pre viac informácií zobrazujúcich štandardný vek dieťaťa v jednotlivých ročníkoch nájdete v školskom Handbook-u.

Miesta na škole ponúkneme len v prípade, ak sme presvedčení o tom, že Cambridge International School je pre vaše dieťa to správne miesto, a že zapadne do našej školskej komunity. Po úspešnom absolvovaní prijímacieho procesu, vám bude miesto ponúknuté písomne riaditeľom školy.

Podmienky prijatia do prvého ročníka gymnázia 2024/2025

Výsledky prijímacích skúšok do prvého ročníka gymnázia 2024/2025

Vaše otázky ohľadom štúdia na našej škole a prijímacieho procesu môžete posielať na emailovú adresu admissions@cambridgeschool.eu alebo nás kontaktujte na tel. čísle +421 907 150 643.