Príďte navštíviť medzinárodnú školu s učebnými osnovami z Univerzity Cambridge a s individuálnym prístupom k žiakom.

Prihlasovací formulár

Prijímacie kritériá a proces

Prijímací proces

Vyplnený vstupný formulár zašlite škole e-mailom alebo ho jednoducho vyplňte online. Tento formulár nám pomôže vybaviť vašu žiadosť a zabezpečiť, aby ste pri návšteve našej školy dostali relevantné informácie.

Vaše otázky ohľadom štúdia na Cambridge International School môžete zasielať na emailovú adresu admissions@cambridgeschool.eu. Pre tých z vás, ktorí preferujú osobný rozhovor, nás nájdete aj na telefónnom čísle +421 907 150 643. Naša prijímacia manažérka Ms Andrea Zákopčanová, ktorá je zodpovedná za prijímanie nových študentov, vám rada odpovie na vaše otázky ohľadom prijímacieho procesu a dohodne si s vami návštevu školy. Na začiatok však bude potrebovať základné údaje o vašom dieťati, ktoré treba vyplniť vo vstupnom online formulári.

Kritériá prijatia

Na prijatie nového žiaka nemáme stanovené presné fixné kritériá; každé dieťa posudzujeme individuálne. Snažíme sa urobiť všetko preto, aby sme nových študentov zaradili do tried, o ktorých sme presvedčení, že v nich budú najlepšie prosperovať.

Pri prijímaní nových študentov zvažujeme vo všeobecnosti vek dieťaťa, počet rokov ukončenej školskej dochádzky v čase prihlásenia a jeho vedomosti z angličtiny. Pre viac informácií zobrazujúcich štandardný vek dieťaťa v jednotlivých ročníkoch nájdete v školskom Handbook-u.

Miesta na škole ponúkneme len v prípade, ak sme presvedčení o tom, že Cambridge International School je pre vaše dieťa to správne miesto, a že zapadne do našej školskej komunity. Po úspešnom absolvovaní prijímacieho procesu, vám bude miesto ponúknuté písomne riaditeľom školy.

Vyhodnotenie prijímacieho konania pre gymnázium-bilingválne štúdium pre šk. rok 2023/24

Podmienky prijatia do prvého ročníka Gymnázia 2023/2024

Vaše otázky ohľadom štúdia na našej škole a prijímacieho procesu môžete posielať na emailovú adresu admissions@cambridgeschool.eu alebo nás kontaktujte na tel. čísle +421 907 150 643.