Príďte navštíviť medzinárodnú školu s učebnými osnovami z Univerzity Cambridge a s individuálnym prístupom k žiakom.

Prihlasovací formulár

Cambridge IGCSE

10 & 11 ročník – Cambridge IGCSE (15 až 16 roční)

IGCSE znamená Cambridgeský medzinárodný certifikát stredného všeobecného vzdelávania.

Na záver tohto dvojročného programu žiak absolvuje certifikované skúšky z Cambridgeskej univerzity, ktorých obsah i hodnotenie sú stanovené externe. Každý študent, ktorý absolvuje predmet IGCSE, získa celosvetovo uznávanú kvalifikáciu. V súlade s modernými trendmi vzdelávania tvorí táto kvalifikácia výborný základ pre vyššie kurzy, medzi ktoré patria AS a A Level alebo IB Diploma. Študenti si zvyčajne volia sedem až deväť predmetov na konci ročníka Y11.

V súčasnosti naša škola ponúka kurzy IGCSE z nasledujúcich predmetov:

  • Všetci študenti musia absolvovať povinné predmety: anglický jazyk, anglickú literatúru, matematiku, vedu – koordinované (2 IGCSE) a nemčinu alebo španielčinu.
  • Študenti si môžu vybrať tri ďalšie predmety: umenie a dizajn, informatika, veda, telesná výchova, business (obchod), história a geografia.

Predmety

Radi by sme dali do pozornosti, že toto je len smernica k jednotlivým kurzom. Naši učitelia si môžu svoj predmet prispôsobiť podľa potrieb študentov a školy. Nie je možné povedať, aké otázky budú na externých skúškach, ale uisťujeme vás, že učitelia budú pracovať na tom, aby boli všetci študenti na konci kurzu na skúšky dobre pripravení.

Každý týždeň budú mať študenti aj hodiny občianskej náuky (PSHE), telesnej výchovy (PE) a pravidelné stretnutie učiteľov a študentov (Secondary Assembly).

Všetci slovenskí študenti budú pokračovať v štúdiu slovenského jazyka počas programu IGCSE, hoci tento predmet nezahŕňa skúšku IGCSE. Zahraniční študenti budú pokračovať v učení slovenského jazyka v ročníku 10 a 11.