Príďte navštíviť medzinárodnú školu s učebnými osnovami z Univerzity Cambridge a s individuálnym prístupom k žiakom.

Prihlasovací formulár

Naše CIS hodnoty

Učíme našich študentov, aby rozvíjali a podporovali sedem hodnôt CIS

RešpektRešpekt

Učíme študentov k tomu, aby brali ohľad na pocity, priania alebo práva iných.

KreativitaKreativita

Chceme, aby všetci naši študenti využívali svoju fantáziu alebo originálne nápady na vytvorenie originálnych prác.

LáskavosťLáskavosť

Naši študenti sa musia vždy správať a vyjadrovať priateľsky, veľkoryso a ohľaduplne.

ZvedavosťZvedavosť

Chceme, aby si naši študenti vybudovali silnú túžbu učiť sa nové veci.

SebareflexiaSebareflexia

Naši študenti by sa mali naučiť dôsledne premýšľať o svojom učení a rozhodovaní.

NezávislosťNezávislosť

Chceme, aby naši študenti boli sebestační. Učíme ich pracovať a žiť bez potreby podpory alebo rád od iných.

OdolnosťOdolnosť

Učíme študentov prispôsobiť sa ťažkým alebo náročným životným situáciám.