Príďte navštíviť medzinárodnú školu s učebnými osnovami z Univerzity Cambridge a s individuálnym prístupom k žiakom.

Prihlasovací formulár

Vyššie ročníky 1. stupňa

(Years 4-6)


Daily Routines

Daily Routines

Upper Primary School (Years 4-6)

 • All students are welcome from 7:30 each day
 • All students should be at school by 8:00
 • The first lesson begins at 8:15
 • Upper Primary Morning Break is from 9:55 - 10:20
 • Upper Primary Lunch is from 12:00 - 12:50
 • Upper Primary Afternoon Break is from 15:20 - 15:35
 • Upper Primary End-of-the Day is at 15:35
 • The afterschool programme runs from 15:35 - 17:00
 • All students must be collected by 17:00
Upper Primary School (Years 4-6)

Upper Primary School (Years 4-6)

Všetci študenti musia pri odchode zo školy cez turnikety použiť svoj dochádzkový čip. Z bezpečnostných dôvodov môžu žiaci odísť vtedy, keď triedny učiteľ uvidí, že po žiaka prišiel rodič/rodičia.

 • Year 4-6: Na odchod zo školy použite hlavný vchod o 15:35 hod.
Krúžky

Krúžky

 • Dokončili sme 3. blok nášho programu mimoškolských aktivít. V súčasnosti si môžu žiaci vybrať zmiešaný športový klub s vychovávateľmi do 17:00 hod.
 • Všetci študenti musia byť vyzdvihnutí najneskôr do 17:00 hod.
 • Viac informácií o programe mimoškolských aktivít na šk. rok 2024/25 zverejníme čoskoro.
Prázdniny

Prázdniny

Pondelok, 4. september

Začiatok semestra o 8:00

Piatok, 15. septemberŠtátny sviatok
Pondelok, 30. október až 3. novemberJesenné prázdniny
Piatok, 17. november
Štátny sviatok
Streda, 27. december až 5. január
Vianočné prázdniny
Pondelok, 4. marec až 8. marec
Jarné prázdniny
štvrtok, 28. marec až 5. apríl
Veľkonočné prázdniny
Streda, 1.máj a streda 8. máj
Štátny sviatok

Piatok, 28. jún

Koniec semestra o 13.00