Príďte navštíviť medzinárodnú školu s učebnými osnovami z Univerzity Cambridge a s individuálnym prístupom k žiakom.

Prihlasovací formulár

Vyššie ročníky 1. stupňa

(Years 4-6)


Daily Routines

Daily Routines

Upper Primary School (Years 4-6)

 • All students are welcome from 7:30 each day
 • All students should be at school by 8:00
 • The first lesson begins at 8:15
 • Upper Primary Morning Break is from 9:55 - 10:20
 • Upper Primary Lunch is from 12:00 - 12:50
 • Upper Primary Afternoon Break is from 15:20 - 15:35
 • Upper Primary End-of-the Day is at 15:35
 • The afterschool programme runs from 15:35 - 17:00
 • All students must be collected by 17:00
Upper Primary School (Years 4-6)

Upper Primary School (Years 4-6)

 • Year 4: Exit through the Main School Entrance at 15:35
 • Year 5: Exit through the Hall at 15:35
 • Year 6: Exit through the Gym at 15:35
Krúžky

Krúžky

Mimoškolské aktivity v bloku 2 ponúkame pre študentov v ročníkoch Y4-6. V nasledujúcom trimestri nás čaká jeden desaťtýždňový blok krúžkov v termíne: 8. január – 22. marec.

Tieto aktivity sú k dispozícii pre študentov Y4-6:

Pondelok

Šach

Divadelný krúžok

Cirkus

Jóga

Florbal

Spoločenské hry

Utorok

Nemčina

Keramika

Výtvarný krúžok

Loptové hry

Džudo

Spoločenské hry

Streda

Vedecký krúžok

Divadelný krúžok

Parkour

x

x

Spoločenské hry

Štvrtok

Výtvarný krúžok

Programovanie

Futbal

Gymnastika

x

Spoločenské hry

Piatok

Filmové popoludnie


Prázdniny

Prázdniny

Pondelok, 4. september

Začiatok semestra o 8:00

Piatok, 15. septemberŠtátny sviatok
Pondelok, 30. október až 3. november
Jesenné prázdniny
Piatok, 17. november
Štátny sviatok
Streda, 27. december až 5. január
Vianočné prázdniny
Pondelok, 4. marec až 8. marec
Jarné prázdniny
štvrtok, 28. marec až 5. apríl
Veľkonočné prázdniny
Streda, 1.máj a streda 8. máj
Štátny sviatok

Piatok, 30. jún

Koniec semestra o 13.00