Príďte navštíviť medzinárodnú školu s učebnými osnovami z Univerzity Cambridge a s individuálnym prístupom k žiakom.

Navštívte nás

Školský rok a prázdniny 2022/2023

Jesenný semester 2022
Tuesday 30th August Uvítací deň pre prvákov
Pondelok, 5. september Začiatok semestra o 8:00
Štvrtok, 27. október Koniec semestra o 13:00
Piatok, 28. október až piatok 4. november Jesenné prázdniny
Pondelok, 7. november Začiatok semestra 8:00
Štvrtok, 22. december Koniec semestra o 13:00
Piatok, 23. december až piatok 6. január Vianočné prázdniny
Jarný semester 2023
Pondelok, 9. január Začiatok semestra o 8:00
Piatok, 17. február Koniec semestra po vyučovaní
Pondelok, 20. február až piatok 24. február Jarné prázdniny
Pondelok, 27. február Začiatok semestra o 8:00
Streda, 5. apríl Koniec semestra o 13:00
Štvrtok, 6. apríl až streda 12. apríl Veľkonočné prázdniny
Letný semester 2023
Štvrtok, 13. apríl Začiatok semestra o 8:00
Piatok, 30. jún Koniec semestra o 13:00

Vyučovanie končí okolo obeda, podľa rozvrhu každej triedy.