Príďte navštíviť medzinárodnú školu s učebnými osnovami z Univerzity Cambridge a s individuálnym prístupom k žiakom.

Navštívte nás

Školský rok a prázdniny 2021/2022

Jesenný semester 2021
Utorok, 31. august Uvítací deň pre prvákov
Štvrtok, 2. september Začiatok semestra o 8:30
Pondelok, 25. október až piatok, 29. október Jesenné prázdniny
Streda, 22. december Koniec semestra o 13:00
Štvrtok, 23. december až piatok, 7. január Vianočné prázdniny
Jarný semester 2022
Pondelok, 10. január Začiatok semestra o 08:30
Piatok, 4. február Polročné prázdniny
Pondelok, 28. február až piatok, 4. marec Jarné prázdniny
Monday, 7. marec Začiatok semestra o 8:30
Streda, 13. apríl Koniec semestra o 13:00
Štvrtok, 14. apríl až piatok, 22. apríl Veľkonočné prázdniny
Letný semester 2022
Pondelok, 25. apríl Začiatok semestra o 08:30
Štvrtok, 30. jún Koniec semestra o 13:00

Vyučovanie končí okolo obeda, podľa rozvrhu každej triedy.