Príďte navštíviť medzinárodnú školu s učebnými osnovami z Univerzity Cambridge a s individuálnym prístupom k žiakom.

Prihlasovací formulár

Doprajte Vášmu dieťaťu to najlepšie vzdelanie na Cambridge International School of Bratislava

V CIS sa snažíme vytvárať pre našich študentov prostredie, ktoré im pomáha stať sa tou najlepšou verziou samého seba bez ohľadu na ich vek či schopnosti - rozvíjame ich potenciál na základe individuálnych zručností a záujmov.

Štúdiom na CIS Vaše dieťa získava:

  • Vyučovanie v anglickom jazyku podľa študijného plánu z Cambridge University
  • Vysoko kvalifikovaný tím medzinárodných učiteľov ako aj učiteľov pre deti so špeciálnymi vzdelávacími potrebami (Special Education Needs - SEN)
  • Individuálny prístup ku každému študentovi
  • Projektové vyučovanie (Project Based Learning - PBL) a vzdelávacie programy v prírode (Outdoor Activity programy)
  • Skvelá poloha v blízkosti Horského parku a moderné priestory školy
  • Plne akreditovaná škola Ministerstvom školstva SR s možnosťou ukončenia štúdia maturitnou skúškou
  • Dvaja učitelia v triedach 1. a 2. ročníka (Year 2 & Year 3)
  • Wellbeing coach, kariérny a univerzitný poradenský tím pre študentov
  • Celodenná starostlivosť, strava ako aj poobedné kluby a krúžky
  • … a omnoho viac

Ak máte záujem, aby Vaše dieťa študovalo na CIS, prosím vyplňte Prihlasovací formulár:

Alebo kontaktujte našu Admissions Manager admissions@cambridgeschool.eu, prípadne volajte: +421 907 150 643.

Doprajte Vášmu dieťaťu to najlepšie vzdelanie na Cambridge International School of Bratislava
Doprajte Vášmu dieťaťu to najlepšie vzdelanie na Cambridge International School of Bratislava
Doprajte Vášmu dieťaťu to najlepšie vzdelanie na Cambridge International School of Bratislava