Príďte navštíviť medzinárodnú školu s učebnými osnovami z Univerzity Cambridge a s individuálnym prístupom k žiakom.

Prihlasovací formulár

Týždeň projektového vyučovania v SecondaryTýždeň projektového vyučovania (PBL) 2023 na druhom stupni a gymnáziu pozostával z niekoľkých veľmi vzrušujúcich projektov založených na téme a otázke: 'Kam smerujeme?' Študenti sa venovali rôznym projektom, od filmových upútavok, marketingových kampaní až po vyskúšanie si role "učiteľov", kedy študenti učili študentov na základných a stredných školách. Študenti deviateho ročníka navštívili univerzitu, kde rozoberali tému „ako AI ovplyvní naše životy“. Tvrdá práca a húževnatosť našich žiakov počas tohto týždňa im umožnila prosperovať v školskom prostredí a zapojiť sa do reálneho sveta a zmysluplných projektov. Tieto projekty sa ukázali ako transformačné a pomohli študentom a učiteľom opustiť ich komfortnú zónu. Podarilo sa nám obohatiť učebné osnovy a zabezpečiť, aby študenti pracovali nad rámec požiadaviek. Dôležitým faktorom bolo, že študenti dostali príležitosť zamerať sa práve na témy, ktoré ich zaujímajú, čo im pomohlo pri tvorení projektov. Komplexnosť projektov a téma poskytli našim študentom slobodu a priestor zamerať sa na oblasti učebných osnov ale aj oblasti mimo nej.