We are
Cambridge International School

O nás

Štúdium v priateľskom a rodinnom prostredí.

30

Priemernýpočet študentov v triede

Všestranne vybavené priestory

0

Úspešnosť prijatia na Univerzitu

Mimoškolské aktivity

Mikuláš 2021

World Day for Prevention of Child Abuse

Poppy Appeal 2021

Clubs and Courses

Primary Assembly

Halloween 2021

Year 13

Project Based Learning

Cambridge Assessment International Education
Funiversity
Microsoft
The Duke of E.