We are
Cambridge International School

O nás

Štúdium v priateľskom a rodinnom prostredí.

30

Priemernýpočet študentov v triede

Všestranne vybavené priestory

0

Úspešnosť prijatia na Univerzitu

Mimoškolské aktivity

CIS Charity Concert

Secondary Sports Day

Lower Primary Fun Day

English Week

Humanities Week

Car Free Friday & St. Patrick´s Day

Maths Week 2023

Science Week 2023

Cambridge Assessment International Education
Funiversity
Microsoft
The Duke of E.