We are
Cambridge International School

O nás

Štúdium v priateľskom a rodinnom prostredí.

30

Priemernýpočet študentov v triede

Všestranne vybavené priestory

0

Úspešnosť prijatia na Univerzitu

Mimoškolské aktivity

Car Free Friday

PBL March Week

Our canteen

St. Patrick´s Day 2022

Play in the Park

Carnival 2022

Ski trip

Forest School

Cambridge Assessment International Education
Funiversity
Microsoft
The Duke of E.