We are
Cambridge International School

O nás

Štúdium v priateľskom a rodinnom prostredí.

30

Priemernýpočet študentov v triede

Všestranne vybavené priestory

0

Úspešnosť prijatia na Univerzitu

Mimoškolské aktivity

Bake Sale

DofE Bronze Hike

Kayaking Course

European Day of Languages

Sports Day

Macbeth

Partnership with Ukraine

Kids´Day

Cambridge Assessment International Education
Funiversity
Microsoft
The Duke of E.