We are
Cambridge International School

O nás

Štúdium v priateľskom a rodinnom prostredí.

30

Priemernýpočet študentov v triede

Všestranne vybavené priestory

0

Úspešnosť prijatia na Univerzitu

Mimoškolské aktivity

Year 13

Project Based Learning

Forest School

Dance challenge

Bronze Award

Project Based Learning

St. Patrick's day

Mikuláš 2020

Cambridge Assessment International Education
Funiversity
Microsoft
The Duke of E.