We are
Cambridge International School

O nás

Štúdium v priateľskom a rodinnom prostredí.

30

Priemernýpočet študentov v triede

Všestranne vybavené priestory

0

Úspešnosť prijatia na Univerzitu

Mimoškolské aktivity

Science Week 2023

Gatsby Party 2023

Slovak Week 2023

Open Art Studio

Christmas Production 2022

Mikuláš 2022

Halloween 2022

Car Free Friday

Cambridge Assessment International Education
Funiversity
Microsoft
The Duke of E.