Príďte navštíviť medzinárodnú školu s učebnými osnovami z Univerzity Cambridge a s individuálnym prístupom k žiakom.

Navštívte nás

Náš prvý Cambridge Merch v limitovaných farbách a počtoch je stále v ponuke. Túto jedinečnú letnú kolekciu 2019 môžete nakupovať do konca tohto leta.

Kúpiť tu

Príhovor riaditeľa,

Vážení rodičia,

Výber správnej školy pre Vaše dieťa je jedným z najdôležitejších rozhodnutí, aké kedy urobíte. Vieme, že naša webová stránka Vám pomôže nahliadnuť do našej školy a dúfame, že nás prídete osobne navštíviť. Sme presvedčení, že budete príjemne prekvapení a budete si želať, aby sa Vaše dieťa stalo súčasťou našej rodiny. 

Základným cieľom Cambridge International School (CIS) je pripraviť študentov na ich pôsobenie v neustále prepojenejšom a rýchlo sa meniacom svete. Zároveň sme pevne presvedčení, že je na to potrebné priateľské, radostné a bezpečné prostredie. Poznajúc tlak a stresy, aké môže náročnosť vysoko kvalitného štúdia vytvárať na mladých ľudí, našim poslaním je budovať harmonické prostredie, v ktorom je stredobodom pozornosti dieťa a nie systém. Vieme, že spokojný študent sa dobre učí, a preto sa usilujeme o to, aby sa v CIS všetci naši študenti cítili takmer ako doma.

Máme študijný plán, ktorý je postavený na medzinárodných programoch svetovo preslávenej Cambridgeskej univerzity, a ktorý je prispôsobený nášmu mnohonárodnostnému zloženiu študentov a stredoeurópskej polohe. Naši kvalifikovaní, certifikovaní a skúsení učitelia taktiež pochádzajú z rôznych krajín, zabezpečujú súdržnosť celej školy a zároveň svoj prístup prispôsobujú rozdielnym potrebám študentov. 

Vybavenie našej školy je na špičkovej úrovni. Sme hrdí na novú architektonickú budovu, ktorá je veľkou, modernou a veľmi pôsobivou stavbou v centre Bratislavy, hneď vedľa otvoreného zeleného priestranstva rozsiahleho Horského parku. Študenti môžu využívať novú telocvičňu, vonkajšie športoviská, laboratórium, počítačovú miestnosť a tiež osobitnú budovu našej škôlky a detského ihriska.

Hoci o nás na tejto stránke nájdete podrobné informácie, uvedomujeme si, že výber školy pre Vaše dieťa je náročným rozhodnutím, a je takmer nemožné hodnotiť akúkoľvek školu len na základe popisu na webovej stránke. Preto by sme Vás radi pozvali na osobnú návštevu, kedy sa budeme môcť podrobne porozprávať o škole, a čo je dôležitejšie, o Vašom dieťati a ako mu dokážeme pomôcť s jeho konkrétnou situáciou, potrebami a ambíciami.

Peter Radoja
Riaditeľ Cambridge International School

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, alebo by ste sa chceli dozvedieť viac o škole, kontaktujte nás admissions@cambridgeschool.eu alebo +421 907 150 643.