Príďte navštíviť medzinárodnú školu s učebnými osnovami z Univerzity Cambridge a s individuálnym prístupom k žiakom.

Prihlasovací formulár

Príhovor riaditeľa

Vážení rodičia,

Výber tej správnej školy pre svoje dieťa je jedno z najdôležitejších rozhodnutí, ktoré v živote robíme. Čo teda robí dobrú školu dobrou a tou pravou pre študenta? Krásne priestory, poloha v centre mesta, profesionálny tím zamestnancov, vynikajúce výsledky skúšok študentov a úspešné prijatia na univerzity, najvyššia úroveň bezpečnosti a zdravia na škole a vzdelávacie programy sú to, čo pokladáme za kľúčové aspekty tejto školy.

Rovnako dôležité sú úroveň spokojnosti medzi študentmi a rodičmi našej školy, každodenné úsmevy na tvárach detí pri príchode aj odchode zo školy, pozitívne a priateľské vzťahy medzi zamestnancami, študentmi aj rodičmi. Ďalej je to spôsob, akým sú naši študenti pochválení, odmenení a opravení v prípade, že je to nutné a taktiež celková harmonická nálada, ktorá prevláda v našej komunite.

U nás v Cambridge International School (s láskou nazývanou CIS) ku každému dieťaťu pristupujeme individuálne. Ako riaditeľ sa zaručujem za to, že o Vaše dieťa bude postarané a že mu poskytneme nespočetne veľa možností na vývoj a osobnostný rast v triede a aj mimo nej. Žijeme v ojedinelých časoch, ale naša oddanosť voči vzdelaniu, zdraviu, rastu a šťastiu našich študentov zostala nezmenená. Náš prístup a celú komunitu posilňuje aj to, že podporujeme a usmerňujeme našich študentov a ich rodiny počas tohto náročného obdobia, v ktorej sme sa ocitli.

Komplexný prístup k vzdelávaniu je ďalším kľúčovým aspektom na našej škole. Očakávame, že naši študenti na základnej aj strednej škole budú vrámci svojho štúdia a prísnych učebných osnov robiť a dávať zo seba maximum. Našim cieľom je, aby preskúmali a našli svoje jedinečné prednosti a schopnosti v rámci štúdia. Taktiež chceme, aby mali príležitosť objaviť svoj potenciál v oblasti športu, umenia, hudby, divadla, komunitných služieb, outdoorových programov a byť členmi rôznych klubov a rozvíjať sa či už akademicky, kultúrne, hudobne a aj fyzicky.

Jedným z našich hlavných cieľov je pripraviť študentov na ich úlohu v tomto rapídne rýchlo sa meniacom a prepojenom svete. Súčasne veríme, že toto všetko by sa malo diať v priateľskom, radostnom, bezpečnom prostredí, ktoré je plné podpory. Sme si vedomí toho, aký tlak a stres na mladých študentov môžu spôsobiť vysoké očakávania škôl, a preto je našou misiou zabezpečiť harmonické prostredie, v ktorom bude cieľom a hlavným zámerom práve študent. Usilujeme sa o to, aby bola CIS domovom pre všetkých našich študentov, nakoľko veríme tomu, že efektívne učenie je podmienené šťastným a spokojným žiakom.

Naše učebné osnovy sú zostavené podľa medzinárodne známych a vysoko hodnotených vzdelávacích programov Cambridgeskej univerzity. Sú vhodne nastavené pre našu multikultúrnu a stredoeurópsku komunitu. Hoci anglický jazyk je hlavným spôsobom našej komunikácie, nepokladáme sa za ani anglickú ani slovenskú školu, ale za medzinárodnú komunitu, ktorá venuje osobitú pozornosť špecifickosti našich členov. Dôvodom sú okrem iného aj naši kvalifikovaní, osvedčení a veľmi skúsení učitelia a zamestnanci, ktorí majú rôzne národnosti a môžu tak podporovať rôzne typy študentov a poskytnúť im globálnu perspektívu.

Vy, rodičia, budete svedkami toho, ako bude vaše dieťa rásť a vyvíjať sa od škôlky, počas základnej školy, až po strednú školu a samotnú dospelosť. Našim cieľom je zaistiť, aby každý študent mohol hrdo vkročiť do dospeláckeho života a byť zodpovedným príkladom pre ostatných. Náš tím zamestnancov počas mnohých rokov vzdelávania v CIS hrá kľúčovú úlohu v budovaní tolerantných, flexibilných, mnohojazyčných, vášnivých, lojálnych a skúsených členov tejto spoločnosti.

Na záver by som sa k vám rád prihovoril, ako skúsený učiteľ, ktorý pracoval v niekoľkých popredných školách po celom svete a spolu so svojou ženou si pre vzdelanie mojich detí vybral práve CIS. Veríme, že táto škola, im oproti iným dá tie najlepšie možnosti pokračovať v ich ceste za vzdelávaním. Ako riaditeľ školy som odhodlaný vašim deťom zabezpečiť čo najviac príležitostí na ich úspešnú budúcu kariéru, rovnako ako svojim vlastným.

Riaditeľ, pán King v priestoroch školy so svojou manželkou Loredanou, synom Octavianom a dcérami Annabelle a Alexandrou.
Riaditeľ, pán King v priestoroch školy so svojou manželkou Loredanou, synom Octavianom a dcérami Annabelle a Alexandrou.

Naša webová stránka vám poskytne podrobný náhľad do našej filozofie a výchovného aj akademického prístupu. Pochopiteľne, je náročné posúdiť školu na základe webovej stránky či obyčajných slov. Práve preto by sme boli radi, ak by ste nás kontaktovali, dohodli si stretnutie online a prostredníctvom internetu sa s nami porozprávali, nakoľko nám to situácia nedovoľuje inak. Máte možnosť diskutovať s nami o tom, ako by naša škola mohla naplniť individuálne potreby vášho dieťaťa a pomocť mu dosiahnuť jeho túžby a sny.

Rád by som vám poprial len to najlepšie a teším sa na stretnutie s vami a vašimi deťmi. Verím, že sa rozhodnete pridať do našej energickej komunity, ktorá sa všetkým snaží poskytnúť pomoc a podporu. Dovtedy, prosím, neváhajte a kontaktujte nás emailom ohľadom akýchkoľvek otázok.

Mr. Aaron J.G. King MA (Oxon)
Riaditeľ Cambridge International School

If you have any other queries, or would like more information about the School, please contact us at admissions@cambridgeschool.eu or give us a call +421 907 150 643.