Príďte navštíviť medzinárodnú školu s učebnými osnovami z Univerzity Cambridge a s individuálnym prístupom k žiakom.

Navštívte nás

Náš prvý Cambridge Merch v limitovaných farbách a počtoch je stále v ponuke. Túto jedinečnú letnú kolekciu 2019 môžete nakupovať do konca tohto leta.

Kúpiť tu

Secondary school

Sme medzinárodná škola, ktorá ponúka kvalifikácie Cambridgeskej univerzity, študijný program IGCSE a A-Levels. Študenti v Key Stage 3 nasledujú učebné osnovy Cambridge, ktoré prešli niekoľkými úpravami pre náš medzinárodný kontext. Naša škola je taktiež licencovaná Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu čo umožňuje našim študentom ukončiť strednú školu aj so slovenskou maturitou.

7 - 13 ročník (11 až 18 roční)

Študenti Secondary school v CIS môžu počas štúdia získať kvalifikáciu zo slovenského národného vzdelávacieho systému aj anglického vzdelávacie modelu IGCSE a AS/ A Level. Preto hodnotenie študentov musí zodpovedať obom týmto odlišným vzdelávacím systémom.

Pomohli sme mnohým našim študentom dostať sa na prestížne svetové univerzity a neustále pracujeme na zlepšovaní kvality vzdelávania na našej škole, aby boli naši absolventi vo svete naďalej úspešní.

Medzinárodné skúšky Cambridge sú súčasťou Cambridgeskej univerzity. Pripravujeme študentov na život a pomáhame im rozvíjať ich zvedavosť a záujem o vzdelávanie. Naše medzinárodné kvalifikácie sú uznávané najlepšími univerzitami a zamestnávateľmi vo svete, vďaka čomu získavajú naši absolventi širokú škálu možností v ich ďalšom vzdelávaní a kariérnom raste. Obsah skúšok vytvorili odborníci z rôznych vedných oblastí a poskytujú študentom pevný základ pre ich ďalší rozvoj. Pripravujeme na budúcnosť  takmer milión študentov, pričom spolupracujeme s viac ako 10 000 školami v 160 krajinách sveta. /Cambridge Assessment International Education/.

Hodnotenie na našej strednej škole je nasledovné:

Ročník 7 – 9

Polročné vysvedčenie (jedna známka z predmetu), ktoré sa odovzdáva na konci januára.
Koncoročná skúška (má trojnásobne vyššiu váhu hodnotenia), ktorá prebieha v júni.
Koncoročné vysvedčenie (jedna známka z predmetu), ktoré určuje celkový prospech v šk. roku.
Písomné koncoročné hodnotenie (jedno hodnotenie z predmetu), ktoré určuje celkový prospech študenta počas celého šk. roka. Toto hodnotenie obsahuje známky a pripomienky triedneho učiteľa.

Cieľom našich učebných osnov v rámci tzv. Key Stage 3 je rozvíjať každého mladého jednotlivca a podporovať v ňom myšlienku, že vzdelávanie je celoživotný proces. V týchto ročníkoch získajú študenti množstvo vedomostí z viacerých predmetov. Obsah každého predmetu je dôsledne naplánovaný tak, aby žiaci získali nielen množstvo poznatkov, ale aj rôzne príležitosti na získanie  kľúčových kompetencií potrebných pre bežný život.

PREDMETY pre ročník 7, 8 & 9 (11 až 14 roční)

Anglický jazyk
Biológia
Dejepis
Fyzika
Geografia
Hudobná výchova
Chémia
Informatika
Nemecký jazyk
Občianska náuka
Slovenský jazyk
Španielsky jazyk
Telesná výchova
Výtvarná výchova

Ročník 10

Polročné vysvedčenie (jedna známka z predmetu), ktoré sa odovzdáva na konci januára.
Koncoročná cvičná skúška IGCSE (má trojnásobne vyššiu váhu hodnotenia), ktorá prebieha v júni.
Koncoročné vysvedčenie (jedna známka z predmetu), ktoré určuje celkový prospech v šk. roku.
Písomné koncoročné hodnotenie (jedno hodnotenie z predmetu), ktoré určuje celkový prospech študenta počas celého šk. roka. Toto hodnotenie obsahuje známky a pripomienky triedneho učiteľa.
 

 

Ročník 11

Polročné vysvedčenie (jedna známka z predmetu), ktoré sa odovzdáva na konci januára.
Koncoročná cvičná skúška IGCSE, ktorá prebieha v januári (má trojnásobne vyššiu váhu hodnotenia).
Externé Cambridgeské skúšky IGCSE, ktoré prebiehajú v máji/júni.
Koncoročné vysvedčenie (jedna známka z predmetu), ktoré určuje celkový prospech v šk. roku.
Písomné koncoročné hodnotenie (jedno hodnotenie z predmetu), ktoré určuje celkový prospech študenta počas celého šk. roka. Toto hodnotenie obsahuje známky a pripomienky triedneho učiteľa.

Ročník 12

Polročné vysvedčenie (jedna známka z predmetu), ktoré sa odovzdáva na konci januára.
Cvičné skúšky AS, ktoré prebiehajú vo februári/marci.
Externé Cambridgeské skúšky AS, ktoré prebiehajú v máji/ júni.
Koncoročné vysvedčenie (jedna známka z predmetu), ktoré určuje celkový prospech v šk. roku.
Písomné koncoročné hodnotenie (jedno hodnotenie z predmetu), ktoré určuje celkový prospech študenta počas celého šk. roka. Toto hodnotenie obsahuje známky a pripomienky triedneho učiteľa.

  

Ročník 13/14

Polročné vysvedčenie (jedna známka z predmetu), ktoré sa odovzdáva na konci januára.
Cvičné skúšky A Level, ktoré prebiehajú vo februári/marci.
Cambridgeské skúšky A2 Level, ktoré prebiehajú v máji/júni.
Koncoročné vysvedčenie (jedna známka z predmetu). 
Vysvedčenie o maturitnej skúške, ktorou študenti oficiálne končia štúdium na slovenskej strednej škole.

Upozorňujeme, že učebné osnovy sa môžu zmeniť podľa potrieb každej triedy.