Zamestnanci - základná škola

Kieran Macken

Triedny učiteľ Y3KM a koordinátor angličtiny ako druhého jazyka