Príďte navštíviť medzinárodnú školu s učebnými osnovami z Univerzity Cambridge a s individuálnym prístupom k žiakom.

Prihlasovací formulár
Julie Ciobanu

Julie Ciobanu

Year 3 Class Teacher

Julie získala bakalársky titul v odbore antropológia a následne certifikát TEFL a PGCE na University of East London. Pracovala ako dobrovoľníčka vo Washingtone DC, v najväčšom útulku pre bezdomovcov na svete a učila angličtinu v Rumunsku študentov všetkých vekových kategórií. Predtým, ako sa Julie stala učiteľkou, pomáhala deťom so špeciálnymi potrebami a starala sa o starých ľudí v nemocniciach a domovoch dôchodcov. Počas všetkých týchto pracovných skúseností sa Julie naučila porozumieť rôznym ľuďom, čo ju napokon naučilo pochopiť život a vážiť si ho. Na prvom stupni učí od roku 2000 a teší sa na novú kapitolu v CIS. S nadšením prijíma projektové vzdelávanie a spoznáva Slovensko pri každej príležitosti. Keď neučí, rada cestuje, lyžuje, bicykluje s manželom a dvoma deťmi a robí čokoľvek kreatívne.

Jack Coop

Jack Coop

Year 2 Class Teacher / Primary English Coordinator

Stefen Myles

Stefen Myles

Year 3 Class Teacher / Lower Primary Phase Coordinator

Orla Flynn

Orla Flynn

Year 5 Class Teacher / Deputy Head of Primary and Upper Primary Phase Coordinator

Laura Hickey

Laura Hickey

Year 6 Class Teacher / Primary Humanities Coordinator