Anna Kudjaková

Special Educational Needs Teacher​

Anna študovala na Univerzite Komenského v Bratislave, kde absolvovala magisterské štúdium na Katedre špeciálnej pedagogiky. Počas štúdia sa zúčastnila výmenných pobytov Erasmus v Českej republike a vo Fínsku. Po ukončení štúdia sa zúčastnila stáže v asociácii Camphill v Severnom Írsku, ktorá poskytuje príležitosti pre ľudí s rôznymi špeciálnymi potrebami. Pracovala ako špeciálna pedagogička v MŠ pre deti s poruchou autistického spektra. Pred nástupom do CIS pracovala ako terapeutka, poradkyňa a bola súčasťou diagnostického tímu v neziskovej organizácii v Bratislave pre klientov s autizmom a Aspergerovým syndrómom alebo s oneskoreným vývinom. Zanietene pomáha študentom naplniť ich potenciál a vždy hľadá nové a inovatívne spôsoby, ako zlepšiť ich vedomosti. Jej veľkou vášňou je lyžovanie a miluje tráviť čas s rodinou a blízkymi priateľmi