Anne Kolarov

Year 4 Class Teacher

Anne pochádza zo severozápadného Pacifiku neďaleko Seattlu v USA. Vyštudovala Hampshire College, kde získala bakalársky titul z ekológie pobrežných ekosystémov. Neskôr sa vrátila do Bellinghamu vo Washingtone, aby dokončila magisterský titul z biológie, opäť so zameraním na pobrežné ekosystémy. Jej pedagogická skúsenosť začala prácou asistentky pre vedecké vzdelávanie v Pacific Science Center v Seattli. Vyučovala na University Child Development School (UCDS) ako učiteľka na druhom stupni základnej školy. Potom sa presťahovala do Pittsburghu, aby vyučovala vedu o Zemi na The Ellis School, súkromnej dievčenskej škole. Odkedy sa presťahovala na Slovensko, pracovala na niekoľkých miestnych medzinárodných školách ako triedna učiteľka na prvom stupni. Získala postgraduálny certifikát vo vzdelávaní (PGCE) na University of Nottingham vo Veľkej Británii. Anne sa vo svojej triede snaží podporovať zvedavosť, láskavosť, kladenie otázok a húževnatosť.