Hana Haláková

Teacher of Slovak

Hana získala magisterský titul v odbore slovenský jazyk a literatúra a anglický jazyk a literatúra na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Počas štúdia pracovala ako zastupujúca učiteľka slovenského jazyka na medzinárodnej škole. Keďže je presvedčená, že – deti treba učiť, ako myslieť, nie čo si myslieť – ako povedala Margaret Mead, usiluje sa pomáhať svojim žiakom rozvíjať kritické myslenie a výstižne vyjadrovať svoje myšlienky. Vo voľnom čase rada varí, pláva a rada sa stará o zvieratá. Aktívne sa zaujíma o politiku a sociálne otázky, pričom jej osobitnou vášňou sú ľudské práva. Je veľmi rada, že si buduje svoje kariérne vzdelávanie od skúsených miestnych a zahraničných profesionálnych edukátorov v Cambridge International School.