Hana Krupiková

Teacher of Spanish

Hana Krupiková pochádza z rodiny učiteľov hudobnej výchovy a vedy a má korene latinského pôvodu. Magisterský titul získala na Univerzite Komenského v Bratislave, kde študovala filológiu a španielsky jazyk. Študovala tiež v Španielsku a v Mexiku. Od svojich osemnástich rokov vyučovala španielsky jazyk a pracovala s deťmi. V súčasnosti riadi španielsku jazykovú školu, ktorá sa zameriava na kurzy pre deti s dôrazom na rôzne vývojové štádiá a viaczmyslový rozvoj. Hana vo svojom vzdelávacom štýle presadzuje samostatný, ale zodpovedný prístup. Snaží sa o to, aby deti dostali vlastný priestor a všetky potrebné výzvy a aby im pomohla objaviť vlastnú kreativitu a originalitu.