Jana Burcinová

Head of Slovak

Jana získala magisterský titul v odbore učiteľstvo na Prešovskej univerzite v Prešove. Špeciálne sa vzdelávala v odbore predškolská pedagogika. Sedem rokov pôsobila v Londýne, kde získala certifikát z University of Cambridge – ESOL Examinations (Angličtina pre cudzincov). Potom odišla študovať učiteľstvo pre špeciálne školy na Prešovskú univerzitu. Jana má jedenásťročnú skúsenosť v oblasti vzdelávania. Vďaka svojim tvorivým schopnostiam sa aktívne zapája do činnosti folklórnych skupín, viedla školský folklórny krúžok a organizovala súťaže v ľudovom tanci a speve ľudových piesní, ktorými dnes tiež rada spestruje svoje hodiny v CIS. Okrem vyučovania trávi Jana väčšinu času so svojou rodinou, zbožňuje hru na husle, čítanie kníh, cestovanie a udržiava sa v dobrej kondícii.