Jana Cihaľová

Year 3 Assistant Teacher

Jana študovala na Univerzite Komenského v Bratislave špeciálnu pedagogiku a získala bakalársky titul. Pred nedávnom sa rozhodla pokračovať v magisterskom externom štúdiu. Počas štúdia absolvovala mnohé kurzy a pedagogické návštevy, vrátane stáží, ako napríklad súkromné doučovanie, a to aj pre deti so špeciálnymi potrebami. Podobné kurzy absolvovala aj v zahraničí, kde sa zdokonalila v cudzích jazykoch. Má veľa skúseností s materskými škôlkami a základnou školou, nevynímajúc žiakov so špeciálnymi potrebami. Predtým, ako začala pracovať v CIS, pracovala na inej medzinárodnej škole v Bratislave. Baví ju literatúra, kreslenie, história a tiež cestovanie. Je nadšená, že môže priniesť svoje skúsenosti a pomáhať pri výchove žiakov na prvom stupni ako asistentka učiteľa.