Joanne Sharam

Year 4 Class Teacher / Primary Mathematics Coordinator

Joanne študovala výtvarné umenie na Birminghamskom inštitúte umenia a dizajnu. Po vedení krúžkov detí v škole zistila, že ju baví učiť, a tak sa vrátila do Birgminghamu, kde úspešne ukončila štúdium PGCE so špecializáciou na umenie. Po skončení štúdia učila v komunite a vyučovala umenie a prácu v dielni pre žiakov všetkých vekových kategórií a žiakov s rôznymi špeciálnymi potrebami. Po presťahovaní do Manchestru získala prácu na základnej škole v Salforde ako učiteľka 5. ročníka, kde prevzala aj funkciu školskej koordinátorky umeleckých predmetov. Joanne má vášeň pre umenie v rôznych sférach, a preto tiež rada pracuje so študentmi so záľubou preň, nezávisle od umeleckej úrovne alebo smeru. Vo voľnom čase rada vytvára vlastné diela a navštevuje galérie.