Kornélia Mezeiová

Year 2 Assistant Teacher

Kornélia ukončila magisterské štúdium učiteľstva anglického jazyka a literatúry na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Svoju vášeň pre cestovanie a spoznávanie nových kultúr objavila prostredníctvom programu Erazmus v Belfaste v Severnom Írsku. Pred nástupom do CIS v roku 2020 strávila päť rokov výučbou mladých študentov v Číne, Vietname a na Malte. Kornélia má veľkú vášeň vzdelávať mladé mysle a pomáhať študentom stať sa rozhľadenými jednotlivcami. Je pre ňu dôležité byť pre žiakov vždy oporou, pomáhať im v prípade potreby a oslavovať každý ich malý úspech. Miluje každú minútu práce asistentky učiteľa na prvom stupni. Popri práci sa venuje gastroturistike a učeniu sa nových jazykov.