Martina Brestovská

Teacher of Physical Education and Playground Assistant

Martina vyštudovala Univerzitu Komenského v Bratislave a získala magisterský titul v odbore učiteľstvo telesnej výchovy a športu. Preferuje individuálny didaktický prístup, pri ktorom sa zohľadňuje individualita žiaka a učiteľ má možnosť dokonale spoznať osobnosť žiaka. Je presvedčená, že každý žiak dokáže nadobudnúť pozitívny vzťah ku športovej aktivite, ak ho učiteľ telesnej výchovy správne nasmeruje. Najviac inklinuje ku športovým odvetviam - gymnastike a športovému aerobiku. Záujem o športový aerobik si prehĺbila vďaka vykonávaniu tohto športu na reprezentačnej úrovni ako aj počas trénerskej praxe v gymnastickom klube.