Masoud Motlagh

Year 6 Class Teacher

Masoud študoval na strednej škole matematiku a fyziku, neskôr získal bakalársky titul z učiteľstva a magisterský titul z manažmentu. Po ukončení štúdia pracoval 11 rokov ako učiteľ a potom nastúpil do OSN, kde pracoval v administratíve ako vedúci finančného oddelenia a neskôr ako vedúci administratívy. V roku 2010 sa s rodinou presťahoval na Slovensko, ktoré je teraz jeho domovom, a vrátil sa k učiteľstvu, ktoré je jeho vášňou. Masoud miluje vesmír a vesmírnu vedu, históriu a sudoku. Rád číta články súvisiace s vyššie uvedenými témami alebo sleduje filmy a dokumenty o nich. Tiež rád trávi čas vo svojej malej záhrade, ktorú hrdo sám vytvoril a v neposlednom rade je jeden z priekopníkov projektového vzdelávania v CIS, v rámci ktorého sa manuálna práca a praktická výučba stretáva s mysľou a srdcom.