Michaela Suváková

Year 3 Assistant Teacher

Michaela vyštudovala zoológiu na Univerzite Komenského v Bratislave, kde mohla naplno rozvíjať svoju lásku k prírode. Počas štúdia biológie a geografie mala rôzne záujmy, vďaka ktorým sa jej podarilo absolvovať výmenné štúdium na Kube a vo Varšave. Vďaka týmto pobytom objavila vášeň pre cudzie jazyky, kultúru, cestovanie a spoznávanie rozmanitosti sveta. Počas štúdia sa opakovane vracala k práci s deťmi, či už ako animátorka v školách v prírode a detských táboroch po celom Slovensku, alebo v detskom domove. Medzi jej hlavné záľuby patrí doučovanie biológie. Miluje maľovanie, čítanie a horskú turistiku. Jednou z jej hlavných záľub je práca s deťmi, pri ktorej môže do procesu ich formovania vložiť časť seba a teší ju, že je súčasťou tímu asistentov učiteľov nižších ročníkov prvého stupňa CIS.