Orla Flynn

Year 5 Class Teacher / Upper Primary Phase Coordinator

Orla získala bakalársky titul na Mary Immaculate College v írskom Limericku a neskôr ukončila postgraduálne štúdium pedagogiky na univerzite v škótskom Edinburghu. Pracovala ako triedna učiteľka a vedúca tzv. kľúčovej etapy v škole v Škótsku a Spojených arabských emirátoch. Orla verí, že každé dieťa by malo naplno využiť svoj potenciál vytvorením vhodného prostredia v triede, vďaka ktorému  je učenie motivujúce a plné výziev. Deti najviac povzbudzuje v rozvíjaní ich myslenia spolupráca a nezávislé vzdelávanie. Teší sa, že vďaka svojej role vedúcej vyšších ročníkov prvého stupňa môže prispieť k osnovám, učiteľskej praxi a starať sa o žiakov v 4. až 6. ročníku. Medzi Orline záľuby patrí cestovanie, počúvanie hudby a udržiavanie sa v kondícii. Rada športuje a snaží sa byť aktívna.