Patrícia Staňová

Teacher of Slovak

Patrícia študovala slovenský jazyk, literatúru a históriu na Univerzite Komenského v Bratislave. Po ukončení štúdia sa na dva roky rozhodla ísť cestou učiteľky v materskej škole. V roku 2021 sa pripojila k CIS ako učiteľka slovenského jazyka. Je ambiciózna a rada pracuje s deťmi rovnako ako so svojimi kolegami. Je presvedčená, že je veľmi dôležité naučiť deti komunikovať v krajine, v ktorej žijú a spolunažívať s ostatnými ľuďmi, ktorí sú odlišní. Deti sú naša budúcnosť a Patrícia verí, že učením, otvorenou a slobodnou výchovou či správnym vedením detí môžeme vytvárať dobrú budúcnosť našej krajiny a taktiež civilizácie. Voľný čas rada trávi pri dobrej knihe, ale je otvorená aj všetkým športovým aktivitám, ako je volejbal, bicyklovanie alebo beh. Patrícia je hrdá na to, že svoju kariéru môže budovať práve ako učiteľka slovenčiny v CIS.