Petra Homolová

Playground Assistant

Petra vyštudovala predškolskú pedagogiku na Pedagogickej a sociálnej akadémii blahoslavenej Laury v Trnave. Počas práce v centre starostlivosti o deti v Londýne absolvovala aj niekoľko akreditovaných kurzov Ofsted vrátane kurzu prvej pomoci v pediatrii, kurzu zdravej výživy pre deti a ďalšie školenia základných zručností pre opatrovateľov. Viac ako 15 rokov pracovala ako opatrovateľka v rodinách v Anglicku a Rakúsku. Počas pobytu v Londýne pracovala aj ako súkromná učiteľka umenia na Katrine Low Settlement School, Battersea; povolanie, ktoré spojilo jej dve vášne – deti a umenie. Umenie a maľovanie zohralo v jej živote veľkú rolu. Má cit pre fotografovanie a obľubuje jogu. Najradšej trávi čas so svojou 4-ročnou dcérkou Emmou na turistike, radi spolu tiež plávajú a spoznávajú prírodu na bicykli.