Zuzana Lučeničová

Teacher of EAL

Zuzana vyštudovala Pedagogickú fakultu na Univerzite Komenského v Bratislave v odbore anglický jazyk a literatúra a pedagogika. Počas štúdia pracovala ako stážistka vo viacerých predškolských zariadeniach v Bratislave, kde mala na starosti predškolskú prípravu detí. Pred príchodom do CIS vyučovala angličtinu ako druhý jazyk vo vyučovacom centre Helen Doron. Učenie detí rôznych kultúr je jej veľku vášňou a inšpiráciou. Veľmi ju napĺňa, keď môže pomáhať študentom budovať ich sebavedomie a s rešpektom a pochopením sa snaží pristupovať ku každému individuálne. Zuzana je veľmi otvorená osoba plná entuziazmu a vo voľnom čase rada číta knihy, pečie a trávi čas so svojou rodinou. Je šťastná, že je súčasťou tímu učiteľov v CIS a oceňuje príležitosti, ktoré naša škole ponúka študentom vo výučbe angličtiny.